مشخصات بازیکن
V1res ???? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.186.225.155 :آیپی
STEAM_1:1:174416989 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۷:۴۰:۲۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۷:۵۰:۲۵ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن