مشخصات بازیکن
LaW' :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.25.106.3 :آیپی
STEAM_1:1:85622659 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
AmirHossein Cheliki :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۲۱:۵۲:۱۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۲۲:۰۲:۱۰ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن