مشخصات بازیکن
alipile7 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
80.210.200.3 :آیپی
STEAM_1:0:457858426 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۲۲:۳۶:۱۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۲۲:۳۶:۱۸ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن