مشخصات بازیکن
LeGiT {mmd} 1 TAP :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.191.157.81 :آیپی
STEAM_1:1:239810134 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
AmirHossein Cheliki :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۲۳:۰۴:۵۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۰۳:۰۴:۵۵ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن