مشخصات بازیکن
VPRO :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.239.202.171 :آیپی
STEAM_1:0:162351191 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
Khashayar Tajedin :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۴:۵۱:۵۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۲۱:۲۲:۴۴ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن