مشخصات بازیکن
Rambo :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.57.166.50 :آیپی
STEAM_1:0:457569580 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۵:۲۱:۵۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۵:۲۱:۵۷ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن