مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
217.219.9.190 :آیپی
STEAM_1:0:458957665 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۵:۳۹:۱۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۵:۳۹:۱۹ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن