مشخصات بازیکن
Hamed feshar na! :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
178.131.246.2 :آیپی
STEAM_1:1:71662187 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۵:۵۱:۱۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۶:۰۱:۱۹ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن