مشخصات بازیکن
Wyper :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Ukraine(UA) :کشور / منطقه
212.115.244.35 :آیپی
STEAM_1:0:243188852 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۲۰:۰۱:۰۳ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن