مشخصات بازیکن
xXx :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.127.124.245 :آیپی
STEAM_1:0:180078633 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۲۰:۵۴:۰۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۲۰:۵۴:۰۸ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن