مشخصات بازیکن
??????.PRX. :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.127.88.89 :آیپی
STEAM_1:0:182847413 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۲۰:۵۵:۰۱ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن