مشخصات بازیکن
Molanix :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.177.16.203 :آیپی
STEAM_1:1:107434198 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Reza :بن شده توسط
Valkyrie :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27016 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۲۳:۳۶:۴۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۲۳:۳۸:۲۴ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن