مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
84.47.233.54 :آیپی
STEAM_1:0:427821019 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27016 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۲۳:۵۷:۳۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۲۳:۵۷:۳۳ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن