مشخصات بازیکن
caN3eR :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
217.219.180.59 :آیپی
STEAM_1:1:168848850 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Sina Shojae :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۰۲:۰۰:۳۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۰۶:۰۰:۳۰ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن