مشخصات بازیکن
shadow-BEST :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
31.14.81.205 :آیپی
STEAM_1:1:112592060 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Sina Shojae :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۰۲:۰۳:۲۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۰۲:۰۳:۲۵ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن