مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
188.158.163.126 :آیپی
STEAM_1:0:54257179 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Admin disrepect :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۰:۴۱:۲۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۱۰:۴۱:۲۶ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن