مشخصات بازیکن
empty :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
178.238.206.71 :آیپی
STEAM_1:0:435072881 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۱:۰۳:۱۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۵:۰۳:۱۹ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن