مشخصات بازیکن
Director :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
217.24.153.204 :آیپی
STEAM_1:0:439599161 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۱:۵۰:۴۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۱:۵۰:۴۲ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن