مشخصات بازیکن
mehdithjome4 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Germany(DE) :کشور / منطقه
83.121.129.229 :آیپی
STEAM_1:0:459164264 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۲۲:۵۹:۱۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۲۲:۵۹:۱۳ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن