مشخصات بازیکن
pouyan.pn8585 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
188.118.110.87 :آیپی
STEAM_1:1:459210932 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۲۳:۰۴:۵۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۰۳:۰۴:۵۷ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن