مشخصات بازیکن
7SK- :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
188.210.73.237 :آیپی
STEAM_1:1:439953627 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۲۳:۴۹:۴۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۰۰:۴۹:۴۰ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن