مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.160.240.158 :آیپی
STEAM_1:1:458922569 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Abusive :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۰۱:۵۵:۰۷ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن