مشخصات بازیکن
adelforcsgo :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.56.83.143 :آیپی
STEAM_1:0:459124774 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۱۰:۴۴:۴۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۰:۴۴:۴۹ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن