مشخصات بازیکن
Saddam :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.191.9.168 :آیپی
STEAM_1:1:457608697 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۱۰:۵۴:۳۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۰:۵۴:۳۹ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن