مشخصات بازیکن
[The]PaSSiVE :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
79.127.83.95 :آیپی
STEAM_1:1:453988781 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۱۱:۲۷:۳۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۱۵:۲۷:۳۶ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن