مشخصات بازیکن
eghbal_1384 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
91.243.166.191 :آیپی
STEAM_1:0:422101221 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۱۳:۴۳:۱۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۱۷:۴۳:۱۱ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن