مشخصات بازیکن
ocgerbnarva :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.200.137.239 :آیپی
STEAM_1:0:458384546 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Dr.Mohammad :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۱۵:۱۳:۴۴ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن