مشخصات بازیکن
+*BiG BoSs*+ :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
79.127.3.45 :آیپی
STEAM_1:0:243404837 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۰۱:۳۶:۱۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۰۵:۳۶:۱۶ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن