مشخصات بازیکن
Nimolle :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.57.33.55 :آیپی
STEAM_1:0:96781596 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۰۱:۴۱:۰۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۰۱:۴۱:۰۵ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن