مشخصات بازیکن
??? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.181.55.191 :آیپی
STEAM_1:0:97332151 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۰۱:۴۱:۳۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۰۱:۴۱:۳۵ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن