مشخصات بازیکن
HosSi :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
91.98.179.8 :آیپی
STEAM_1:0:454866043 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۰۲:۳۲:۰۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۰۲:۳۲:۰۳ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن