مشخصات بازیکن
Senator :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.212.50 :آیپی
STEAM_1:0:459302730 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۵:۴۶:۲۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۵:۴۶:۲۹ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن