مشخصات بازیکن
Caliber 24 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
188.211.116.133 :آیپی
STEAM_1:1:450366859 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۶:۴۹:۵۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۶:۴۹:۵۴ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن