مشخصات بازیکن
HaJ MaRklOfF :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.117.175.20 :آیپی
STEAM_1:1:441968393 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۰۰:۱۷:۵۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۰۰:۱۷:۵۳ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن