مشخصات بازیکن
FOG[Admiral] :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.59.10.132 :آیپی
STEAM_1:0:86220910 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۲:۵۷:۳۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۲:۵۷:۳۰ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن