مشخصات بازیکن
amirwolf :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Europe(EU) :کشور / منطقه
185.56.97.228 :آیپی
STEAM_1:0:199167509 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳:۱۵:۰۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۴:۱۵:۰۰ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن