مشخصات بازیکن
ArashGamer :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
109.162.204.80 :آیپی
STEAM_1:0:49754607 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
AmirHossein Cheliki :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۵:۲۶:۲۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۵:۲۶:۲۰ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن