مشخصات بازیکن
CS Devil :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Germany(DE) :کشور / منطقه
83.122.148.136 :آیپی
STEAM_1:0:429449901 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۸:۲۰:۴۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۸:۵۰:۴۷ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن