مشخصات بازیکن
eP0iNtEr :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.59.202.180 :آیپی
STEAM_1:1:179363930 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۹:۲۶:۳۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۹:۲۶:۳۵ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن