مشخصات بازیکن
AvAtAr :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
46.224.117.9 :آیپی
STEAM_1:1:73196237 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Kiarash Irajpour :بن شده توسط
Kiarash Irajpour :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۹:۴۱:۴۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۲۰:۰۲:۵۹ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن