مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.25.109.131 :آیپی
STEAM_1:1:85622659 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Abusive :دلیل بن شدن
Kiarash Irajpour :بن شده توسط
Valkyrie :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۹:۴۴:۳۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۲۰:۱۰:۲۴ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن