مشخصات بازیکن
J.Gomez.R :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.125.27.144 :آیپی
STEAM_1:0:197804648 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
Valkyrie :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۲۰:۳۵:۱۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۵:۲۵:۱۰ :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن