مشخصات بازیکن
Y?? O??? L??? O?c? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.187.203.224 :آیپی
STEAM_1:1:229986773 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۲۳:۲۴:۳۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۲۳:۲۴:۳۸ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن