مشخصات بازیکن
mehdi.app78 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
United States(US) :کشور / منطقه
158.58.91.105 :آیپی
STEAM_1:0:458680130 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
Khashayar Tajedin :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۰۰:۲۰:۳۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۰۰:۳۳:۱۵ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن