مشخصات بازیکن
TAYVAN :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.59.10.107 :آیپی
STEAM_1:0:197021722 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
Khashayar Tajedin :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۰۰:۲۱:۰۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۰۰:۳۱:۴۴ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن