مشخصات بازیکن
?_OkTaNa_ ? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.21.57 :آیپی
STEAM_1:0:220193797 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
Khashayar Tajedin :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۰۰:۲۳:۲۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۰۰:۳۱:۲۸ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن