مشخصات بازیکن
tYsoN' :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
46.224.154.223 :آیپی
STEAM_1:1:146862879 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
Yashar ShafieZadeh :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۴:۲۸:۳۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۴:۴۴:۴۶ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن