مشخصات بازیکن
..:: White Noise ::.. :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
93.119.86.114 :آیپی
STEAM_1:0:446036976 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۲۲:۴۵:۲۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن