مشخصات بازیکن
[__S!ckBoY__] :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
109.125.172.52 :آیپی
STEAM_1:0:105411079 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۲۳:۱۸:۱۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۰۳:۱۸:۱۹ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن