مشخصات بازیکن
HRZ ( voice_disabled ) :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.57.227.62 :آیپی
STEAM_1:1:268796747 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۴:۱۴:۲۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۴:۱۴:۲۷ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن